Dec 22, 2017

Accounting / DIPLOMA /

  • (ቢ) Bee local Employment Agency
  • አድራሻ - አዲስ አበባ: መገናኛ : ከዘፍመሽ ግራንድ ሞል 100 ሜትር ወደ ሲግናል አቅጣጫ በሚወስደው መንገድ ዝቅ ብሎ ወአች ህንፃ /Watch Building/ 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁ. S-01B
Full time Accounting Finance General Business Marketing Other

Job Description

  • Accounting / DIPLOMA / 1 - 3  አመት ልምድ -  ብዛት 6/ (ደመወዝ 3500+ ) 
    የስራ ቦታ: አዲስ አበባ 

0961107815 , 0922637007 , 0983319802 , 0913941216

አድራሻ - አዲስ አበባ: መገናኛ : ከዘፍመሽ ግራንድ ሞል 100 ሜትር ወደ ሲግናል አቅጣጫ በሚወስደው መንገድ ዝቅ ብሎ ወአች ህንፃ /Watch Building/ 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁ. S-01B


Apply Now